KLAUZULA INFORMACYJNA


DLA UMÓW ZLECEŃ, UMÓW O DZIEŁO ORAZ ZKONTRAHENTAMI (OSOBAMI Z BAZY CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Con-Graph Polska Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 124/126.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – k.mazur@con-graph.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. bogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
  – Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
  – Biuro rachunkowe
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat .
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego .
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.