EKOLOGIA

I TROSKA O INNYCH

Troska o środowisko

Bycie EKO to życie w równowadze z  naturą i ochrona środowiska, w którym żyjemy, tak aby nasza planeta była piękniejsza dla nas i przyszłych pokoleń. Bycie EKO to także ogromna odpowiedzialność za nasze działania.

Firma Con-graph swoją lokalizację posiada w obszarze ochronnym Natura 2000 co zmuszą nas do szczególnego dbania o naturę oraz przestrzeganiu dobrych praktyk produkcyjnych. Poza rozwojem spółki, troszczymy się także o dobro innych.

Wspieranie pokrzywdzonych

Od 2023 roku czynnie wspieramy Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych przy Włocławsko- Gostyńskim Parku Krajobrazowym. Dzięki naszej pomocy zdrowie i wolność odzyskuje wiele chronionych gatunków ptaków: sowy uszate, sokoły, oraz bociany. Głównej mierze są to ptaki poszkodowane za sprawą ludzkiej działalności. Zasieki, kolizje z autami, kolizje ze szklanymi powierzchniami nowoczesnych budynków, oraz ekranami autostradowymi.

Dbanie o zielone płuca

Wiosną 2024 dzięki staraniom właściciela firmy rozpoczynamy współpracę z Narodowymi Lasami Państwowymi czynnie uczestnicząc w sprzątaniach lasów, oraz nowych nasadzeniach drzew. Korzystając w głównej mierze z tektur produkowanych w Polsce, czujemy się odpowiedzialni za utrzymanie równowagi ekosystemu leśnego.

Z pomocą dzieciom

Dobro i troska najmłodszych powinno być celem nadrzędnym każdego. „Zdążyć z pomocą” to motto Fundacji Dzieciom, którą czynnie wspieramy finansowo. Z powyższym się nie obnosimy…Tutaj działamy!

„Sam będąc ojcem i głową rodziny doskonale wiem ile pracy,
cierpliwości i wyrzeczeń wymaga dbanie o najbliższych”

P. Halbedel – CEO Congraph sp. z o.o.